Anders Hultman (f. 1945) är född i Göteborg där han fortfarande är verksam. Anders Hultman skriver i Konstvandringen att hans bilder tar avstamp i en barndomstid präglad av lust och fantasi. Han nämner även att han funnit en del inspiration utav Olle Olsson Hagalund samt göteborgskolorister som Ragnar Sandberg och Inge Schiöler.
Anders Hultman är en naivistisk konstnär som tycker humor är en underskattade ingrediens i konsten.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.