(Johan) Erland Cullberg (f. 1931) var en Svensk konstnär bosatt i Sollentuna.
Cullberg utbildades på Konstakademin i Stockholm och Valands konsthögskola i Göteborg.
Cullberg fick sitt första genombrott på 1980-talet och blev då känd för en större publik. Hans stora genombrott skedde då han blev utnämnd till ”årests konstnär” (i Sverige) av Moderna museet i Stockholm
år 1986.
Hans måleri beskrivs ofta som en färgstark expressionism med påverkan från Göteborgskoloristerna.
Erland Cullberg diagnostiserades i sina unga år av schizofreni, något som han brukade kalla för ”en spritt språngaden psykisk förkylning”.
Man betraktar inte hans konst som någon sjukdomskonst då han var en klassiskt skolad konstnär.

2 produkter